Tag Archives: فورس ماژور

فورس ماژور چیست؛ شرایط اجرای تعهد تحت تاثیر فورس ماژور

فورس ماژور چیست؛ شرایط اجرای تعهد تحت تاثیر فورس ماژور فورس ماژور (Force Majeure) یا قوه قهریه، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که معنای عام و خاص دارد. فورس ماژور در معنای عام، هر حادثه غیر قابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود. اما در معنی خاص، حادثه‌ای ناشی از نیروهای طبیعی است که غیر قابل اجتناب و ...